HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

NGUYỄN ANH TÂN  

phone 093.643.1186

email stechhanoi@gmail.com

NGUYỄN THẾ CƯƠNG 

phone 094.779.6966
email stechhanoi@gmail.com

NGUYỄN VĂN VIỆN 

phone 097.404.1568
email stechhanoi@gmail.com

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Kiểm định bình bể áp lực

Kiểm định bình bể áp lực 10/09/2017

Kiểm định bình bể áp lực

Kiểm định nồi hơi, lò hơi

Kiểm định nồi hơi, lò hơi 10/09/2017

Kiểm định nồi hơi, lò hơi các loại

Thong ke