HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

NGUYỄN ANH TÂN  

phone 093.643.1186

email stechhanoi@gmail.com

NGUYỄN THẾ CƯƠNG 

phone 094.779.6966
email stechhanoi@gmail.com

NGUYỄN VĂN VIỆN 

phone 097.404.1568
email stechhanoi@gmail.com

Kiểm định bình bể áp lực

22:33 10/09/2017


1/ Kiểm định là gì?
- Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.

2/ Vì sao phải kiểm định thiết bị áp lực, kiểm định bình khí nén?
- Theo Thông tư 32/2011/TT – BLĐTBXH ngày 14/11/2011 thì thiết bị áp lực, máy nén khí, bình áp lực là những thiết bị cần thực hiện việc kiểm định an toàn lao động.
- Thiết bị áp lực rất dễ xẩy ra cháy nổ do đó thực hiện việc kiểm định chính là ngăn ngừa và phát hiện kịp thời nhằm ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc xẩy ra. Hàng năm ở Việt Nam xẩy ra rất nhiều vụ nổ lò hơi gây chết người.

3/ Các đối tượng kiểm định:
Đối tượng kiểm định: Các loại Nồi hơi, lò hơi, lò nhiệt; Đường dẫn nước nóng; Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 1150C được quy định theo danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ do Bộ LĐTB&XH ban hành.
Các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thuỷ tĩnh) (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010). 
Như vậy nó bao gồm: Máy nén khí, bình khí nén, bồn áp lực, bể áp lực, bình áp lực...

4/ Quy trình kiểm định bình áp lực, kiểm định bình khí nén, máy nén khí
o Phương pháp Kiểm định: Bao gồm các bước sau
– Chuẩn bị kiểm định
– Kiểm tra hồ sơ
– Kiểm tra bên ngoài , bên trong
– Kiểm tra khả năng chịu áp
– Kiểm tra vận hành
o Chu kỳ kiểm định : 1 năm/ lần

5/ Tiêu chuẩn áp dụng cho việc kiểm định bình áp lực, kiểm định bình khí nén, máy nén khí

d) Tiêu chuẩn áp dụng cho quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực:

+ TCVN 6153:1996: Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo.

+ TCVN 6154:1996: Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, phương pháp thử.

+ TCVN 6155:1996: Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa.

+ TCVN 6156:1966: Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử.

+ TCVN 6008:1995: Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

+ TCVN 7472-2005: Thiết bị áp lực – Hàn liên kết.

e) Tiêu chuẩn áp dụng cho quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lò hơi:

+ TCVN 7704: Nồi hơi – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa.

+ TCVN 6008-1995: Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

+ TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992), Nồi hơi cố định ống lò ống lửa cấu tạo hàn (trừ nồi hơi ống nước).

5/ Đơn vị nào thực hiện việc kiểm định bình áp lực, kiểm định bình khí nén, máy nén khí

HÃY LIÊN HỆ VỚI STECH HÀ NỘI ĐỂ TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH LÒ HƠI, KIỂM ĐỊNH NỒI HƠI, KIỂM ĐỊNH NỒI HẤP, KIỂM ĐỊNH LÒ HẤP, KIỂM ĐỊNH LÒ SẤY

Thong ke