HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

MR NGUYỄN ANH TÂN
email stechhanoi@gmail.com
MR NGUYỄN THẾ CƯƠNG
phone 094.779.6966
email stechhanoi@gmail.com
 

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Kiểm định bình bể áp lực

Kiểm định bình bể áp lực 10/09/2017

Kiểm định bình bể áp lực

Kiểm định nồi hơi, lò hơi

Kiểm định nồi hơi, lò hơi 10/09/2017

Kiểm định nồi hơi, lò hơi các loại

Thong ke